Ramp

catastrofe / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een ramp of catastrofe is een gebeurtenis waarbij een ernstige verstoring van de openbare veiligheid is ontstaan, waarbij het leven en de gezondheid van vele personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate worden bedreigd of zijn geschaad, en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

Beach_front_home_damaged_by_hurricane_dennis_2005.jpg
Schade door een orkaan
Hoe voorkom je een ramp met een kerncentrale, raket of waterkering? - Universiteit van Nederland

Bij een ramp zijn veel mensen en instanties betrokken. Dat kan zijn in de rol van slachtoffer, gedupeerde, hulpverlener, bestuurder, nabestaande of anderszins. In sommige gevallen wordt er ook gesproken van een crisis. Daarnaast kan er sprake zijn van:

  • omvangrijke schade
  • een groot getroffen gebied
  • grote maatschappelijke impact.

Wanneer een (mogelijke) ramp het voortbestaan zelf van de mensheid en/of de planeet bedreigt, spreekt men van een existentieel risico.

Oops something went wrong: