Rang (zoölogie)

taxonomische rang in de zoölogie / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

In de zoölogie heeft een taxon gewoonlijk een bepaalde rang in een hiërarchie.

Het gebruik van rangen in een hiërarchie bij het beschrijven van organismes is al heel oud; de eerste die dit op schrift zette was Aristoteles. In zijn baanbrekende werken gebruikte Linnaeus klassen, ordes, geslachten en soorten (plus een rang beneden soort). In de loop der tijd is door gebruik het aantal rangen gegroeid. Circa anderhalve eeuw werd de bestaande praktijk gereguleerd in regels, tegenwoordig een wetboek dat de International Code of Zoological Nomenclature (ICZN) heet.

Oops something went wrong: