Rechtsmiddel

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Rechtsmiddelen zijn mogelijkheden die het recht kent om een gerechtelijke uitspraak door een hogere instantie te laten toetsen. Er valt een onderscheid te maken tussen gewone rechtsmiddelen en buitengewone rechtsmiddelen. Gewone rechtsmiddelen kunnen alleen worden aangewend als de beslissing van de rechter nog niet in kracht van gewijsde is gegaan. Bijzondere rechtsmiddelen kunnen juist alleen worden aangewend als het vonnis al in kracht van gewijsde is gegaan, dit heeft als consequentie dat soms al een deel van de straf is uitgezeten, of dat er al is overgegaan tot executie van het vonnis.