Rechtsopvolger

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een rechtsopvolger is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die goederen verkrijgt van zijn of haar voorganger. Deze verkrijging kan op twee manieren geschieden:

  • onder algemene titel
  • onder bijzondere titel

Het verschil tussen deze twee ligt in het feit dat bij verkrijging onder algemene titel een geheel of gedeelte van een vermogen rechtstreeks overgaat van de voorganger naar de verkrijger.

Het omgekeerde begrip is rechtsvoorganger.

Oops something went wrong: