cover image

Een rechtsstelsel is het geheel van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, dat geldt in een of meer landen op een bepaald tijdstip. Aan de basis van een rechtsstelsel ligt meestal een historisch gegroeid geheel van opvattingen omtrent recht en rechtvaardigheid, die rechtsfilosofie worden genoemd.

Rechtsstelsels in de wereld:
 Gemengd continentaal recht en common law
 Fiqh (islamitisch recht)