Rede

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De rede of ratio is een menselijk denkvermogen. Het begrip rede heeft verschillende betekenissen:

  1. Het vermogen dat begrippen voortbrengt.
  2. Het geheel van gevoel, verstand en 'rede' in de eerste betekenis.
  3. Een voordracht over een bepaald onderwerp, zie redevoering.
1rightarrow_blue.svg Voor andere betekenissen, zie Rede (Suffolk) en Rede (ankerplaats).

De filosofische stroming van het rationalisme hecht veel waarde aan de rede. Rationalisme is de filosofische tegenhanger van het empirisme. Deze kwestie gaat over de bron van kennis: de ratio of de (zintuiglijke) ervaring.

De beoefening van de rechtswetenschap wordt wel ars aequi et boni genoemd, dat vrij vertaald wordt als de kunst van het redelijke en billijke. Letterlijk betekent het de kunst van het rechtvaardige en het goede, waarbij rechtvaardigheid een subcategorie van redelijkheid is.

Oops something went wrong: