Regent (bestuurder)

tijdelijk plaatsvervanger van een monarch / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een regent is een bestuurder die al dan niet namens een andere persoon of personen optreedt. De aanduiding was lange tijd gangbaar voor bestuurders of leden van de bestuursraden van meestal religieuze of andere private instellingen van openbaar nut, zoals ziekenhuizen, armenhuizen en andere kerkelijke, educatieve en/of charitatieve instellingen, genootschappen.

1rightarrow_blue.svg Regentschap verwijst hierheen. Voor de situatie in Indonesië, zie Regentschap (Indonesië)
Dowager_Queen_of_Holland.jpg
Koningin-regentes Emma

In België is de titel blijven bestaan voor de leden van een adviesorgaan van de Nationale Bank van België, bestaande uit vertegenwoordigers van sociaal-economische belangengroepen zoals de sociale partners.