Regressieanalyse

statistische techniek om samenhang tussen gegevens te onderzoeken / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Regressieanalyse is een statistische techniek voor het analyseren van gegevens waarin (mogelijk) sprake is van een specifieke samenhang, aangeduid als regressie. Deze samenhang houdt in dat de waarde van een stochastische variabele (de afhankelijke variabele), op een storingsterm na, afhangt van een of meer in principe instelbare vrij te kiezen variabelen. De afhankelijke variabele wordt meestal met aangeduid en de onafhankelijke variabele met (eventueel als vector). Het verband is dan:

Hierin stelt de storingsterm voor, die onafhankelijk is van (dat wil zeggen dat men aanneemt dat de volledige variatie te wijten is aan een fout in ).

De functie is in de relatie onbekend, maar voor toepassing van regressieanalyse behoort deze wel tot een bepaalde klasse die met een beperkt aantal parameters beschreven kan worden. Het paar wordt wel aangeduid als onafhankelijke en afhankelijke variabele of als verklarende en te verklaren variabele; ook wordt wel gesproken van voorspeller en responsvariabele, of predictor en criteriumvariabele.