Rendement (beleggen)

opbrengst van een investering of belegging / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Rendement in economische zin of binnen de beleggingswereld is de opbrengst van een investering of belegging (in de ruime zin, bijvoorbeeld ook een spaartegoed). Deze opbrengst kan worden uitgedrukt in geld of als een percentage van het beginvermogen. Het rendement kan over iedere tijdseenheid worden berekend, maar is meestal een jaar. Het rendement per tijdseenheid is de interne-opbrengstvoet.

Bij rapportage van het rendement vanaf het begin van het kalenderjaar tot het heden is dit vaak het niet geannualiseerde rendement, dat wil zeggen dat er niet wordt omgerekend naar een termijn van een jaar.

Bij beleggingen worden onderscheiden het rendement op basis van waarde-ontwikkeling, op basis van gegenereerd inkomen ('vruchten', zie ook Vrucht (Nederlands recht) en Vrucht (Belgisch recht)), of op basis van beide.

Bij rendement op basis van waarde-ontwikkeling worden onderscheiden:

  • ongerealiseerd rendement, dit is de waardestijging zonder dat tot verkoop is overgegaan
  • gerealiseerd rendement, dit is de waardestijging die door verkoop als onderdeel van de ontvangen verkoopprijs in geld verkregen is

"Ongerealiseerd" betekent in dit verband dus niet dat het niet gelukt is rendement te behalen.