Respicientes

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Respicientes (Latijn voor terugkijkend) was een encycliek van paus Pius IX, uitgevaardigd op 1 november 1870, waarmee hij heftig protesteerde tegen de inname van de stad Rome door Italiaanse troepen.

Deel van de serie over
documenten van de
Heilige Stoel

Constituties, encyclieken,
exhortaties en instructies

Wapen van de Heilige Stoel
op gezag van
de Heilige Stoel
Constituties

Sacrosanctum Concilium
Gaudium et Spes
Lumen Gentium

Encyclieken

Pius IX
Leo XIII
Pius X
Benedictus XV
Pius XI
Pius XII
Johannes XXIII
Paulus VI
Johannes Paulus II
Benedictus XVI
Franciscus

Instructies

Inter Oecumenici
Liturgiam Authenticam
Redemptionis Sacramentum