Resultante

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een resultante is in de mechanica de wiskundige vectorsom van twee of meer vectoren, die grafisch grootte en richting aangeven van krachten die tegelijkertijd op een lichaam werkzaam zijn. Ter vereenvoudiging wordt er één enkele virtuele oorzaak berekend die de eigenlijke, op het object inwerkende krachten kan vervangen.

Als meer dan één kracht inwerkt op een voorwerp, zal dat voorwerp als gevolg daarvan een effect ondervinden: het zal al of niet versnellen. Bij krachten die in één vlak liggen, kan dit voorgesteld worden als het effect van één virtuele kracht, de resultante, aangrijpend op een bepaald punt. Dit vormt dan een vervangende, equivalente beschrijving voor de gezamenlijke, inwerkende krachten.

In het volledig algemene driedimensionale geval zal men voor een equivalente beschrijving een resultante, de som van alle krachten, en een resulterend moment t.o.v. een bepaald punt moeten invoeren. Zie hiervoor de link in de laatste alinea.