cover image

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Nederlandse overheidsinstantie / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is een agentschap van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze dienst ontstond op 1 januari 2014 uit een fusie van de Dienst Regelingen en het Agentschap NL.[1] De RVO heeft als taak het stimuleren van ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen.[2] Enkele voorbeelden hiervan zijn subsidies, octrooien, aanbestedingskennis of schadeafhandeling.

Quick facts: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Gesch...
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Geschiedenis
Opgericht 1 januari 2014
Voorganger(s) Dienst Regelingen en Agentschap NL
Geschiedenis
Type Uitvoerende dienst; baten-lastenagentschap
Verantwoordelijke minister Micky Adriaansens
Valt onder Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Hoofdkantoor Den Haag
Aantal werknemers 4.000
Begroting
Jaarlijks budget € 293.045.000 (2017)
Media
Website rvo.nl
Close

Vooruitlopend op het opheffen van de product- en bedrijfschappen zijn de publiekrechtelijke taken van de agrarische productschappen voor de uitvoering van het Europese landbouwbeleid per 1 januari 2014 ondergebracht bij de RVO. Verder is per 1 maart 2015 de Dienst Landelijk Gebied opgeheven. Een aantal taken van deze dienst zijn bij de RVO ondergebracht, de meeste taken zijn overgedragen aan de provincies.

In 2020 bedroeg de omzet 828 miljoen euro en waren er ongeveer 4.000 ambtenaren in dienst bij RVO[3], verspreid over 6 vestigingen: Assen, Den Haag, Deventer, Roermond, Utrecht en Zwolle.