cover image

Rioolwaterzuiveringsinstallatie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een rioolwaterzuiveringsinstallatie (afgekort rwzi) zuivert afvalwater, waaronder het afvalwater van huishoudens, bedrijven en veelal ook het hemelwater van verhardingen dat via het riool wordt afgevoerd.

WWTP_Antwerpen-Zuid.jpg
Rwzi oxidatiesloten Antwerpen-Zuid
Katwijk-Waterzuivering_RWZI.jpg
RWZI - Katwijk (Z-H)
Video over de werking van de rioolwaterzuivering bij Rotterdam

In een rwzi wordt het afvalwater uit riolen gezuiverd voordat het in oppervlaktewater komt. Het inkomende vuile water, het influent, wordt in een aantal stappen gezuiverd. Het gezuiverde water wordt het effluent genoemd. Achtereenvolgens verwijdert men met een rooster of een afscheider de grovere deeltjes, vervolgens wordt het zand verwijderd. Deze beide stappen zijn nodig om in feite de daadwerkelijke zuivering te beschermen. Daarna wordt vaak in bezinktanks de fijnere bezinkbare stoffen verwijderd, en ten slotte de opgeloste stoffen door aerobe biologische zuivering. Behalve water komen andere stoffen vrij, met name slib, dat soms een nieuwe bestemming krijgt. De zuivering van afvalwater is ingekaderd in nationale en internationale regelgeving.