cover image

Ruimtelijke ordening

Leer voor de indeling van de leefomgeving / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Ruimtelijke ordening of ruimtelijke planning is het proces waarbij met een groot aantal regels de leefruimte planmatig wordt benut en ingericht. Daarbij wordt rekening gehouden met individuele en gemeenschappelijke belangen. Kortweg: het zo goed mogelijk aan elkaar aanpassen van samenleving en ruimte. De wetenschapsgebieden die hierbij een rol spelen zijn planologie, landschapsarchitectuur en stedenbouw. Maar ook zaken als milieu en economie spelen een grote rol in de ruimtelijke ordening.

Algemeen_uitbreidingsplan_amsterdam1935.jpg
Plankaart van het Algemeen Uitbreidingsplan, een stedenbouwkundig plan voor de uitbreiding van Amsterdam dat in 1934 tot stand kwam en na de Tweede Wereldoorlog ten uitvoer is gebracht

Oops something went wrong: