SIEF

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

SIEF, acroniem voor Societé Internationale d’Ethnologie et de Folklore (Engels: International Society for Ethnology and Folklore; Duits: Internationale Gesellschaft für Ethnologie und Folklore), is een organisatie van wetenschappelijke aard. Het doel van de SIEF is om professionele netwerken tot stand te brengen tussen wetenschappers (en hun instituten) werkzaam in de wetenschapsdisciplines (Europese) etnologie, volkskunde, culturele antropologie en Folklore Studies en de stimulering van de beoefening van deze disciplines in het algemeen. Daartoe wordt om de paar jaar een internationaal wetenschappelijk congres en een General Assembly georganiseerd. Tussentijds worden inhoudelijke meetings van kleinere omvang gehouden. Verder wordt een SIEF Newsletter uitgegeven, een website onderhouden en is een "Young Scholar Prize" in het leven geroepen, die in 2011 voor het eerst is uitgereikt. Daarnaast heeft een deel van de leden zich in thematische Working Groups georganiseerd, die zelf ook weer eigen congressen en workshops organiseren en publicaties verzorgen. Sinds 2015 is het gerenommeerde A-level vaktijdschrift Ethnologia Europaea het wetenschappelijke SIEF tijdschrift. SIEF is daarnaast een associatie aangegaan met het in Berkeley gevestigde online tijdschrift Cultural Analysis .

Logo_of_the_International_Society_of_Ethnology_and_Folklore.png
Logo van SIEF

SIEF is in 1964 in Athene opgericht; ze is toen omgevormd vanuit de CIAP, de Commission Internationale des Arts et Traditions Populaires. Deze CIAP was weer een internationale wetenschappelijke organisatie die haar bestaan te danken had aan het Congrès International des Arts Populaires, dat in 1928 onder auspiciën van de Volkenbond in Praag werd gehouden.

Het SIEF-secretariaat is sinds 2001 in Nederland gevestigd en ondergebracht bij het Meertens Instituut voor taal en cultuur in Amsterdam. Peter Jan Margry, onderzoeker op het Meertens Instituut, was van 2004-2015 executive vicepresident van SIEF en tevens verantwoordelijk voor het secretariaat. Sindsdien heeft Sophie Elpers deze taak overgenomen. Het SIEF archief wordt door het Meertens Instituut te Amsterdam beheerd.