Sacrosanctum Concilium

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Sacrosanctum Concilium is de constitutie over de heilige Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie van de Katholieke Kerk. De constitutie is het eerste conciliedocument, en het kon het eerste zijn omdat belangrijk voorwerk al was verricht door de Liturgische Beweging. De constitutie is gedateerd op 4 december 1963.

Deel van de serie over
documenten van de
Heilige Stoel

Constituties, encyclieken,
exhortaties en instructies

op gezag van
de Heilige Stoel
Constituties

Sacrosanctum Concilium
Gaudium et Spes
Lumen Gentium

Encyclieken

Pius IX
Leo XIII
Pius X
Benedictus XV
Pius XI
Pius XII
Johannes XXIII
Paulus VI
Johannes Paulus II
Benedictus XVI
Franciscus

Instructies

Inter Oecumenici
Liturgiam Authenticam
Redemptionis Sacramentum