Server

computer of een programma dat diensten verleent aan clients / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een server is een computer of een programma dat diensten verleent aan clients. In de eerste betekenis wordt met server de fysieke computer aangeduid waarop een programma draait dat deze diensten verleent.

Wikimedia-servers.png
Een aantal Wikipediaservers.

In de praktijk komen er verschillende combinaties van hardware en serverprogramma's voor:

  • Dedicated server: op een computer draait één serverprogramma. Dit zal vooral het geval zijn voor taken die veel bronnen vragen, zoals een database.
  • Clustered server: een aantal aan elkaar gekoppelde computers (een cluster) draait een serverprogramma. Dit zal over het algemeen gebeuren om veel clients tegelijk te kunnen bedienen. Een typisch voorbeeld hiervan is een webserver voor een veelbezochte website.
  • Een server waarop meerdere serverprogramma's draaien. Dit is vrij algemeen het geval bij UNIX systemen.
  • Een computer die zowel client- als servertaken vervult.
  • Een cloud server dat met al de computers die erop aangesloten zijn een soort 'wolk van computers' vormt, waarbij de eindgebruiker niet weet op hoeveel of welke computer(s) de software draait of waar die precies staan.

Andere termen die gebruikt worden voor serverprogramma's zijn daemon (UNIX) en service (Windows).