Slag bij Sezawa

veldslag in Japan / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De Slag bij Sezawa vond plaats in 1542 en was een van de stappen van Takeda Shingen om zijn macht in de provincie Shinano te vergroten. Shingen stond tegenover de gecombineerde troepen van Ogasawara Nagatoki, Suwa Yorishige, Murakami Yoshikiyo, Kiso Yoshiyasu en Tozawa Yorichika, daimyos uit de provincie Shinano. De alliantie leidde een troepenmacht van 12.000 man tegen 3.000 van Shingen. Shingen won de slag met een verlies van zo'n 500 man tegenover 3.000 doden onder de troepen uit Shinano.

Quick facts: Slag bij Sezawa, Onderdeel van de Sengoku-per...
Slag bij Sezawa
Onderdeel van de Sengoku-periode
Datum 9 maart, 1542
Locatie Sezawa, provincie Shinano, Japan
Resultaat Overwinning voor de Takeda
Strijdende partijen
Troepen van de Takeda Troepen van een alliantie van daimyo uit Shinano
Leiders en commandanten
Takeda Shingen Ogasawara Nagatoki, Suwa Yorishige, Murakami Yoshikiyo, Kiso Yoshiyasu, Tozawa Yorichika
Troepensterkte
3.000 12.000
Verliezen
500 3.000
Close
Veldtochten van de Takeda

Nashinokidaira · Un no Kuchi · Sezawa · Uehara · Kuwabara · Fukuyo · Nagakubo · Kojinyama · Takato (1545) · Ryugasaki · Uchiyama · Odaihara · Shika · Uedahara · Shirojiritoge · Fukashi · Toishi · Katsurao · Kiso Fukushima · Kannomine · Matsuo · Kawanakajima · Musashi-Matsuyama (1563) · Kuragano · Minowa · Hachigata (1568) · Odawara (1569) · Mimasetoge · Kanbara · Hanazawa · Fukazawa · Futamata · Mikatagahara · Iwamura · Noda · Takatenjin (1574) · Yoshida · Nagashino · Omosu · Takatenjin (1581) · Temmokuzan · Takato (1582)

Oops something went wrong: