cover image

Sloppenwijk

een wijk waar mensen wonen die door geldgebrek of woningnood geen betere woning kunnen krijgen / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een sloppenwijk of krottenwijk is een wijk waar mensen wonen die door geldgebrek of woningnood geen betere woning kunnen krijgen. Vaak zijn ze van het platteland naar de grote stad getrokken om werk en een beter bestaan te vinden. De hutwoningen zijn vaak opgebouwd uit bouwafval en andere restmaterialen. Er zijn in verschillende werelddelen sloppenwijken. De eerste massale sloppenwijken ontstonden in Brazilië, waar dakloze mensen hutachtige onderkomens op de berghellingen dicht bij grote steden bouwden.

Principaux_Bidonvilles.png
De 30 grootste sloppenwijkconcentraties in de wereld.
Jakarta_slumhome_2.jpg
Jakarta, Indonesië. Sloppenwijk aan het water, opgetrokken uit restmaterialen.
Manila_shanty.jpg
Manilla, Filipijnen. Er wordt zeer intensief gebruikgemaakt van beschikbare ruimte.
Slum_in_Cairo.jpg
Caïro, Egypte. Het recht om op het dak van iemand anders te bouwen kan hier worden gekocht.
Gecekondu_Izmir.jpg
İzmir, Turkije. Dit is een rijkere sloppenwijk, ontstaan uit georganiseerde wildbouw. De huizen zijn vaak illegaal aangesloten op elektriciteitsnet en riool.
Just_another_way_to_bath_%40_Saigon.jpg
Jongen neemt een bad in een aan een rivieroever gebouwde sloppenwijk van Ho Chi Minhstad.
Batavierstraat_1-19_Amsterdam_1925.jpg
Batavierstraat, Amsterdam. Rond 1900 woonde in deze stad bijna een kwart van de bevolking in krottenwijken. Veel van deze buurten zijn pas na de Tweede Wereldoorlog gesloopt.
Rocinha_Favela.jpg
Rio de Janeiro, Brazilië. Sloppenwijken worden vaak op steile, hoog gelegen hellingen gebouwd. Plekken waar om veiligheidsredenen legale woningbouw niet is toegestaan.

Armoede is de voornaamste reden waarom mensen geen woning kunnen krijgen en daarom een huis bouwen in een sloppenwijk. Men kan de maandlasten of de huur van een normaal huis niet opbrengen. Dit heeft vaak ook te maken met woningnood, soms kunstmatig veroorzaakt door overheden die de trek naar de steden willen indammen en dus geen betaalbare woningen bouwen. Ook is het mogelijk dat de overheid binnenlandse migratie rechtstreeks beperkt, bijvoorbeeld door verhuurders te verplichten slechts aan personen te verhuren die uit de stad of dezelfde provincie komen. Nieuwkomers met lagere inkomens krijgen in zo'n geval geen toegang tot de huurmarkt en moeten dus wel in een sloppenwijk wonen.

Oops something went wrong: