Spanningsbron

elektrische schakeling met vaste spanning / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een spanningsbron is een elektrische of elektronische schakeling die een elektrische spanning afgeeft waarvan de grootte bij het aansluiten van een elektrische belasting niet afneemt. Met andere woorden, als er een stroom gaat lopen blijft de spanning tussen de twee aansluitpunten van de spanningsbron gelijk. De stroomsterkte die de spanningsbron levert, wordt bepaald door de aangesloten belasting.

Schematische weergave van een spanningsbron

In de praktijk noemt men een aansluiting of apparaat dat de ideale spanningsbron min of meer benadert, ook wel spanningsbron. Voorbeelden daarvan zijn het lichtnet, een batterij, een accu, een dynamo en een gestabiliseerde voeding voor een elektronisch apparaat.

Onderscheiden worden wisselspanning en gelijkspanning. Bij wisselspanning wordt met gelijk blijven van de spanning in dit verband bedoeld dat de amplitude gelijk blijft.