Stimulus

prikkel die een reactie kan uitlokken / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een stimulus of een prikkel is een verandering in de uitwendige of inwendige omgeving waarop een organisme reageert via een respons.

Organismen bezitten speciale organen die gevoelig zijn voor prikkels: de zintuigen. Deze zintuigen reageren op een prikkel met elektrische impulsen die via zenuwbanen naar een regelend orgaan (hersenen) geleid worden. Indien een prikkel te zwak is wordt er door het zintuig niet op gereageerd; de prikkel moet een bepaalde drempelwaarde overschrijden voor het zintuig reageert.

Specifiek worden daarnaast in het behaviorisme verschillende soorten stimuli of prikkels onderscheiden: