Strafrecht

rechtsgebied dat betrekking heeft op criminaliteit / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg strafoplegging gerealiseerd kan worden.

Strafrecht betreft dus het sanctioneren van bepaald gedrag (een handelen of nalaten). De bestraffing staat voorop. Daarin onderscheidt het strafrecht zich van het aansprakelijkheidsrecht (als onderdeel van het burgerlijk recht of civiel recht). In dat recht staat de vergoeding van de aangerichte schade centraal. Het slachtoffer speelt in het strafrecht dan ook een bescheiden rol, al is die rol in het laatste decennium wat groter geworden.

Strafrecht valt uiteen in een materieel strafrecht: de beschrijving van strafbare feiten en straffen, en een formeel strafrecht of strafprocesrecht: het geheel van procedurele regels volgens welke het materiële strafrecht wordt toegepast.