Straling

uitgezonden energie / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Straling kan elektromagnetische straling en deeltjesstraling zijn. Bij de laatste gaat het om deeltjes met een hoge snelheid die hoogstens de grootte van een atoomkern hebben. Vaak betreft dit een continue stroom van deeltjes, maar het kan ook gaan om zeldzame individuele deeltjes, zoals in het geval van kosmische straling, met een zeer hoge energie.

Chernobyl_and_Pripyat_%284854347168%29.jpg
Radioactief besmet gras op 1 km van de kernreactor van Tsjernobyl-Pripyat geeft een radioactieve-dosisequivalent van enkele malen de natuurlijke achtergrond van zeg 0,29 microSievert/uur. Een Terra-P Ekotest MKS-05 Geiger-Müllerteller voor gamma- en bètastraling meet 0,96 microSievert/uur (μSv/h). 2010

Volgens hedendaagse kwantummechanische opvattingen is er overigens geen fundamenteel verschil tussen straling via golven en als deeltjes. Straling is energieoverdracht zonder dat er sprake is van direct contact.

Oops something went wrong: