Stub

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een stub is in de informatica een tijdelijke versie van een functie. Een stub is een testtool.

Een stub vervangt een nog ontbrekende (sub)module en reageert net als het ontbrekende gedeelte. Hierdoor is de communicatie met het nog ontbrekende stuk toch te testen. De stub legt wel de naam en basisfunctionaliteit vast, maar heeft geen of slechts zeer beperkte functionaliteit. De bedoeling is dat de stub-implementatie later opnieuw bekeken wordt en vervolledigd.

Stubs worden veel gebruikt bij top-down systeemontwikkeling. Door voor onderliggende (ontbrekende) modules stubs op te nemen (een procedure die alleen parameters accepteert maar nog niets doet) kan wel de logica van het hogerliggende programma getest worden.

Oops something went wrong: