cover image

Student

iemand die naar een academische onderwijsinstelling gaat / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een student of studente is iemand die een studie volgt in het hoger onderwijs, dat wil zeggen aan een universiteit, het hbo of mbo (Nederland), een hogeschool (België) of een college (Verenigde Staten).

Mathematics_lecture_at_the_Helsinki_University_of_Technology.jpg
Studenten van de Technische Universiteit van Helsinki tijdens een wiskundecollege, 2005

Een student verkrijgt bij het succesvol einde van de studie een bachelor- of een mastertitel. In de meeste Europese landen werd dit diplomasysteem ingevoerd na de Bolognaverklaring (1999). Daarvoor verschilden de diplomatitels per land.

Het woord 'student' is afgeleid van Latijnse studens: strevend (naar), zich interesserend (voor), moeite opbrengende (voor).