Studentenvakbond

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een studentenvakbond is een vereniging die de belangen van studenten behartigt.

Haar activiteiten kunnen onder meer bestaan uit:

  • het verdedigen van materiĆ«le belangen van studenten, bijvoorbeeld op het gebied van studiefinanciering, collegegeld en huisvesting;
  • het streven naar beter onderwijs en onderzoek;
  • het streven naar betere onderwijsfaciliteiten zoals collegezalen, computers e.d.;
  • het vertegenwoordigen van studenten richting beleidsmakers op universitair, regionaal en nationaal niveau, zowel binnen als buiten reguliere medezeggenschapsorganen;
  • het streven naar verbetering van de samenleving, via bijvoorbeeld vrouwenemancipatie, milieuacties of betere verdeling van woonruimte, onder andere via kraken.
  • het organiseren van acties, zoals debatten, bezettingen en demonstraties om aandacht te vestigen op de positie en wensen van studenten.

Een studentenvakbond kan per instelling, per stad of per land zijn georganiseerd. Veel studentenvakbonden waren in de jaren 60 van de twintigste eeuw sterk gepolitiseerd. Door de toenemende individualisering is de belangstelling voor studentenvakbonden sinds de jaren 90 op haar retour.