Styreen

chemische verbinding / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Styreen is de triviale en meest gebruikte naam van fenyletheen, een organische verbinding met als brutoformule C8H8. Bij kamertemperatuur komt het voor als een kleurloze vloeistof met een onaangename geur. Styreen wordt voornamelijk gebruikt als monomeer voor de productie van polymeren. Omdat styreen onder invloed van licht of zuurstof spontaan kan polymeriseren, wordt een kleine hoeveelheid 4-tert-butylcatechol toegevoegd als stabilisator.

Quick facts: Styreen, Structuurformule en molecuulmodel, A...
Styreen
Structuurformule en molecuulmodel
Styrene.png
Structuurformule van styreen
Algemeen
Molecuulformule C8H8
IUPAC-naam ethenylbenzeen
Andere namen cinnameen, cinnamol, diarex HF 77, fenethyleen, fenyletheen, styrol, styropol, vinylbenzeen
Molmassa 104,14912 g/mol
SMILES
C=CC1=CC=CC=C1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
CAS-nummer 100-42-5
EG-nummer 202-851-5
PubChem 7501
Vergelijkbaar met ethylbenzeen, polystyreen, stilbeen
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarSchadelijkSchadelijk voor de gezondheid
Waarschuwing
H-zinnen H226 - H315 - H319 - H332 - H361d
EUH-zinnen geen
P-zinnen P305+P351+P338
Omgang damp niet inademen, contact vermijden
Opslag stevig gesloten houden (wegens lichtgevoeligheid) verwijderd van hitte vonken en bronnen van open vlammen; bewaren bij 2-8°C
EG-Index-nummer 601-026-00-0
VN-nummer 2055
ADR-klasse Gevarenklasse 3
LD50 (ratten) (oraal) 2650 mg/kg
(intraperitoneaal) 898 mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,91[1] g/cm³
Smeltpunt −30,6[1] °C
Kookpunt 145[1] °C
Vlampunt 32[1] °C
Zelfontbrandings- temperatuur 490[1] °C
Dampdruk 700[1] Pa
Oplosbaarheid in water 0,24[1] g/L
Onoplosbaar in water
Viscositeit 0.000696[2] Pa·s
Thermodynamische eigenschappen
ΔfHog 146.9[3] kJ/mol
ΔfHol 108[4] kJ/mol
Sog, 1 bar 345.1[3] J/mol·K
Sol, 1 bar 237.57[4] J/mol·K
Cop,m 182.6[3] J/mol·K
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde
Close

Oops something went wrong: