Tabel (database)

database / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een tabel is een entiteit binnen een relationele database. Een tabel heeft een naam en bestaat verder uit:

  • 'Kolommen'. Deze vormen de definitie van de velden. Zo'n beschrijving luidt bijvoorbeeld:
    • Numeriek 10.2, alleen lezen, verplicht in te vullen veld
    • Alfanumeriek 20, lezen/schrijven, optioneel veld
  • 'Rijen' of records. Deze bevatten de gegevens.
  • Sleutel of index. Deze dienen om de goede rij snel op kunnen te zoeken. Vaak is er een primaire sleutel (primary key) en een aantal secundaire sleutels. De term zoeksleutel wordt ook vaak gebezigd.
  • Triggersoftware. Deze wordt aangeroepen bij mutatie van een record. Dit in tegenstelling tot remote procedures die expliciet worden aangeroepen middels een remote procedure call (RPC) vanuit clientsoftware en dus geen enkele binding hebben met een tabel.

Een record bestaat weer uit velden. Elk veld komt overeen met een kolom die zijn metagegevens bevat. De gegevens in een tabel wordt vaak gepresenteerd als een matrix van velden waarvan de eerste regel de kolomnamen vormen.

In een goed genormaliseerde database komt een gegeven maar 1 keer voor. Om gegevens te koppelen kunnen relaties worden gebruikt tussen de tabellen.

Oops something went wrong: