Tekst

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een tekst is, ruim gedefinieerd, een reeks talige tekens, zoals letters, symbolen of klanken, die in een communicatieve situatie als een geheel wordt ervaren. Een tekst kan dus zowel geschreven als ongeschreven zijn.

Er zijn, bij de benedengrens, teksten die uit slechts één teken of klank bestaan. In vele gevallen bestaat een tekst echter uit een aantal welgeordende woorden en zinnen, die min of meer coherentie en cohesie vertonen. Aan de bovengrens is er dan bijvoorbeeld sprake van een romantekst, of een lang gesprek of gewoon een dialoog tussen twee personen.

De samenhang en het communicatieve functioneren van teksten worden bestudeerd in de tekstlinguïstiek respectievelijk de pragmatiek (taalkunde).

Tekst wordt ook gebruikt als synoniem voor het besproken, behandelde onderwerp:

  • Je moet niet van de tekst raken - niet over wat anders beginnen.
  • Tekst en uitleg geven - nader verklaren

Oops something went wrong: