The Return of the Native is een roman van de Engelse schrijver Thomas Hardy. Het verhaal werd voor het eerst gepubliceerd in het tijdschrift Belgravia van januari tot december 1878. Het boek wordt algemeen beschouwd als een van Hardy's beste werken.

De 'native' in de boektitel is Clym Yeobright, die na zijn tijd in Parijs terugkeert naar zijn geboortegrond, Egdon Heath. De handeling speelt zich af in dit fictieve gebied in Wessex, dat in meer verhalen van Hardy de sfeer bepaalt.

De roman beschrijft een tragische liefdesgeschiedenis en contrasteert de wilde, gepassioneerde liefde, die tot de ondergang leidt, met de geduldige en toegewijde liefde.

Het boek is zorgvuldig opgebouwd volgens de normen van de klassieke tragedie: het volgt de eenheid van tijd, plaats en handeling en telde van oorsprong ook vijf delen. Het zesde deel, Aftercourses, valt buiten deze constructie en werd toegevoegd om tegemoet te komen aan het verlangen van het Victoriaanse publiek naar een goede afloop.

Het verhaal speelt zich af tegen de achtergrond van Egdon Heath, een ongetemd natuurgebied in Zuid-Engeland dat Hardy van nabij kende. Het gebied speelt een belangrijke rol in het verhaal en is steeds dreigend en indringend aanwezig. De mensen die er leven en zich er thuis voelen, bereiken een zekere mate van tevredenheid en geluk; degenen die zich ertegen verzetten en boven hun afkomst uit willen stijgen, gaan eraan ten onder.

Oops something went wrong: