Theosofie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Theosofie, wijsheidsreligie of esoterische wijsbegeerte (Grieks: θεος "Theos" goddelijk, Σοφία "sophia", wijsheid) is een metafysische religieuze filosofie die stelt dat alle religies en grote filosofieën uit één universele, tijdloze wijsheid zijn voortgekomen. Daarom stelt de theosofie dat religies in essentie overeenkomen, omdat ze op dezelfde beginselen zijn gebaseerd. Anderen omschrijven theosofie als een samenstel van leringen, dat op een diepere dan de gewone kennis aanspraak maakt.[1]

1rightarrow_blue.svg Voor de christelijke theosofie, zie dit aparte artikel.
TS-zegel.jpg
Het theosofisch zegel

De theosofie gaat er niet van uit dat kennis door openbaring komt, zelfs niet in de zin van een nieuwe en rechtstreekse onthulling door hogere, bovennatuurlijke, of althans "bovenmenselijke" wezens, maar alleen in de zin van een "ontsluiering" van oude waarheden. Ze beweegt zich zowel op het terrein van de wetenschap, de filosofie als de religie en beweert een synthese hiervan te zijn.

Oops something went wrong: