Toerental

aantal omwentelingen per tijdseenheid / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Het toerental is het aantal omwentelingen dat een draaiend voorwerp, bijvoorbeeld een grammofoonplaat, een wiel of de as van een motor, per tijdseenheid om een omwentelingsas maakt. Een toerental wordt uitgedrukt in bijvoorbeeld omwentelingen (of toeren) per minuut, of men gebruikt de Engelse afkorting RPM, oftewel revolutions (rotations) per minute.

De snelheid waarmee iets ronddraait kan ook uitgedrukt worden in een hoeksnelheid met als eenheid radialen per seconde (rad/s). Een cirkel is 360° of in SI-eenheden: 2π radialen. Eén omwenteling/minuut = 2π radialen/60 seconden = 0,104720 rad/s

Voor zeer langzaam draaiende objecten, zoals de aarde om de zon of de aarde om de eigen rotatie-as, wordt toerental niet gebruikt, in de plaats daarvan geeft men de tijd aan die nodig is voor een omwenteling, voor de voorbeelden: een jaar en een dag.