cover image

Toponymie

Plaatsnaamkunde / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Toponymie of plaatsnaamkunde is een vak van de taalkunde die plaatsnamen (toponiemen) probeert op te sporen en te verklaren. De toponymie houdt zich behalve met de herkomst van plaatsnamen ook bezig met de verbreiding daarvan. De toponymie is een wetenschap die met name ten dienste staat van de archeologie en de historische geografie.

Middelburg_1739_Covens_%26_Mortier.JPG
Het ringvormig stratenpatroon (kaart uit 1739), archeologische vondsten en de naam Middelburg geven aan dat hier een ringwalburg heeft gestaan
Cassel_Nord_%28voie_romaine%29.jpg
Een van de zeven Romeinse wegen vanaf de heuvel van Kassel waar een Romeinse versterking (castellum) was
Zoeterwoude_1867.png
In 1867 was er al niets meer over van de bossen die er volgens de naam Zoeterwoude moeten zijn geweest