Transfiniet getal

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een transfiniet getal is een kardinaalgetal of ordinaalgetal dat groter dan alle eindige getallen is, maar niet noodzakelijkerwijs wat Georg Cantor noemde "absoluut oneindig". De term transfiniet werd bedacht door Cantor, die sommige van de implicaties van het woord oneindig wilde vermijden, dit in verband met die objecten die niet eindig zijn. Weinig wiskundigen schrikken heden ten dage nog terug voor het begrip oneindigheid; het is nu algemeen aanvaard gebruik om aan transfiniete kardinaal- en ordinaalgetallen als "oneindig" te refereren. De term "transfiniet" blijft echter ook in gebruik.

Getalverzamelingen

Natuurlijke getallen
Gehele getallen
Rationale getallen
Reële getallen
Complexe getallen
Quaternionen
p-adische getallen
Hyperreële getallen
Surreële getallen
Transfiniete getallen

Irrationale getallen
Algebraïsche getallen
Transcendente getallen
Imaginaire getallen

De transfiniete ordinalen en kardinalen vallen niet samen, zoals de eindige ordinalen en kardinalen. De eerste transfiniete ordinaal wordt aangeduid met ω; hierop volgt ω+1, ω+2, ..., ω+ω = 2ω, 3ω, 4ω, ..., ωω = ω2, ω3, ..., ωω, ...

De eerste transfiniete kardinaal is (spreek uit: alef-nul), deze is de kardinaliteit van de natuurlijke getallen, en meer in het algemeen van alle aftelbaar oneindige verzamelingen. heeft de volgende eigenschappen, voor :

En, voor eindige :

Om een grotere kardinale oneindigheid dan te bereiken, moet men verheffen tot de macht :

Oops something went wrong: