cover image

Triade (godsdienst)

groep van drie nauw bij elkaar horende goden / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een (goden)triade, trias, triniteit of drie-eenheid is een groep van drie nauw bij elkaar horende goden, bijvoorbeeld de drie belangrijkste goden van een bepaald centrum.

Jewel_Osiris_family-E_6204-IMG_0641-gradient.jpg
De triade van Heliopolis: v.l.n.r. Horus, Osiris en Isis

Deze drie-eenheid kon drie hoofdaspecten van een uniek principe weergeven (bijvoorbeeld scheppend-instandhoudend-vernietigend), een familiale verhouding (bijvoorbeeld vader-moeder-kind), of een functionele samenhang weerspiegelen (bijvoorbeeld zon-maan-morgenster), maar ook bestaan uit verschillende goden die in feite weinig met elkaar te maken hadden. Soms fungeert een van de drie goden als hoofdgod, of zelfs als al-god.

De heilige drie-eenheid of triniteit van het christendom wordt door christenen strikt genomen niet als een triade gezien, omdat het daar gaat om drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest, die behoren tot één goddelijk Wezen. Of het mannelijke en vrouwelijke principe, die samen God vormen. Er is ook de drie-eenheid Anna (moeder van Maria), Maria en kindje Jezus met wereldbol: Sint-Anna te Drieën. Hetzelfde kan gezegd van de hindoeïstische triade (trimurti), bestaande uit de drie goddelijke aspecten Brahma, Vishnoe en Shiva.

Triaden komen in veel polytheïstische godsdiensten voor. Ze zijn ontstaan óf door traditie óf door theologische bezinning, als uiting van een zekere tendens tot "monotheïseren". Een mogelijke verklaring voor dit gebruik is ook dat het getal drie in vele culturen een magische betekenis had.