Trias politica

splitsing van wetgevende macht, uitvoerende macht en rechterlijke macht / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De trias politica, driemachtenleer of scheiding der macht(en) is een theorie van de staatsinrichting waarin de staat opgedeeld is in drie organen die elkaars functioneren bewaken. De gebruikelijke verdeling kent een wetgevende macht die wetten opstelt, een uitvoerende macht die het dagelijks bestuur van de staat uitoefent volgens de geldige wet en een rechterlijke macht die deze uitvoering toetst aan de wet. Deze verdeling gaat terug op het werk van de Franse verlichtingsfilosoof Charles de Montesquieu, die met deze staatsinrichting een alternatief formuleerde voor het Franse absolutisme.

Justice_at_Stadhuis_Haarlem.jpg
Vrouwe Justitia op het stadhuis van Haarlem, symbool van de rechtsprekende macht.

Oops something went wrong: