Umlaut (teken)

diakritisch teken / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De umlaut of het umlaut(s)teken is een diakritisch teken dat in de Duitse spelling wordt gebruikt om het resultaat van het gelijknamige taalkundige verschijnsel umlaut aan te geven, waarbij onder bepaalde voorwaarden een a- in een e-, een o- in een eu- en een oe- in een u-klank verandert. De bijbehorende letters met een umlautsteken, ä, ö en ü, worden eveneens umlauten genoemd.

¨
Leestekens
aanhalingstekens( ,  , " ",  , ' ' )
accolade( { } )
afbreekteken( - )
apostrof( )
beletselteken( )
dubbelepunt( : )
gedachtestreepje of
kastlijntje
( , )
guillemets( « » )
haakjes( ( ), [ ],   )
komma( , )
koppelteken( - )
liggend streepje( -, , , _ )
omgekeerd uitroepteken( ¡ )
omgekeerd vraagteken( ¿ )
punt( . )
puntkomma( ; )
schuine streep( / )
uitroepteken( ! )
vraagteken( ? )
weglatingsstreepje( - )
Woordscheiding
hoge punt( · )
spatie(   )
Algemene typografie
ampersand( & )
apenstaartje( @ )
asterisk( * )
backslash( \ )
bullet( )
accent( )
caret/dakje( ^ )
emoticon( :-) )
gelijkteken( = )
graad( ° )
hekje( # )
munteenheidsteken( ¤ )
obelisk( , )
paragraafsymbool( § )
alineateken( )
procentteken( % )
promille( )
tilde( ~ )
trema( ¨ )
umlaut( ¨ )
laag streepje/underscore( _ )
sluisteken( |, ¦ )
Ongebruikelijke typografie
asterisme( )
lozenge( )
interrobang( )
ironieteken( Ironieteken.svg )
referentieteken( )
dusteken( )
zero-width space( )
Germanic_umlaut_on_keyboard.jpg
Toetsenbord met umlauten.
Umlaut_Development.png
De ontwikkeling van de umlaut, geïllustreerd aan de hand van het woord schön. De schrijfwijze gaat van schoen naar schon met een kleine e boven de o, tot uiteindelijk schön met twee kleine haaltjes of puntjes boven de o.

Ook in de spelling van sommige andere talen wordt de umlaut gebruikt, bijvoorbeeld in verwante talen als het IJslands en het Zweeds, om een soortgelijk klankverschijnsel weer te geven, of in niet-verwante talen als het Fins, het Hongaars of het Turks, om dezelfde e-, eu- en u-klank weer te geven, die echter niet het resultaat van hetzelfde klankverschijnsel zijn.

Oorspronkelijk had dat teken de vorm van een Sütterlin-e, een tekentje, dat eruitziet als twee schuine streepjes naar rechts wijzend die boven de klinker werd geschreven.

De umlaut is in de loop van de tijd via twee schuine streepjes vereenvoudigd tot twee puntjes. Daarmee ziet de moderne umlaut er in druk uit als een trema, maar in een handgeschreven tekst kan hij nog steeds de vorm van twee korte schuine streepjes hebben.

Als de juiste diakritische tekens niet voorhanden zijn (onder andere bij bepaalde soorten typemachines), wordt de umlaut in het Duits aangegeven door na de klinker een e toe te voegen: ä wordt ae, ö wordt oe, en ü wordt ue. Zo kan bijvoorbeeld de familienaam van de oud-bondskanselier Gerhard Schröder ook als Schroeder geschreven worden.

Oops something went wrong: