Unaire operatie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een unaire operatie is een wiskundige operatie (of bewerking) waarvoor maar één parameter (of operand) nodig is. Unair hangt wat woordbetekenis betreft samen met het woord een. De unaire operatie staat daarbij tegenover de binaire operatie.

Vaak staat de unaire operator vóór de operand. Bij meerdere (dezelfde of verschillende) unaire operatoren achter elkaar kunnen dan zonder dubbelzinnigheid haakjes weggelaten worden, en is de bewerkingsvolgorde van rechts naar links.