Unanimiteit

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Unaniem (Latijn: unus, een, anima, wind of adem) (Grieks: ό ανεμος : wind of adem) is een bijvoeglijk naamwoord met als betekenis "zonder verschil van mening", "eensgezind", "eenstemmig" of "met één stem". Het is afgeleid uit het Latijn, en het woord komt ook voor in andere Europese talen.

Overal waar een groep mensen een gezamenlijk besluit moet nemen, speelt unanimiteit een rol. Consensus is echter zelden vanzelfsprekend. Soms is één veto voldoende om een besluit om te draaien; daar is unanimiteit zelfs een voorwaarde. Bij een stemming door een jury, of in een vergadering of een verkiezing, is de uitslag unaniem als alle stemmen hetzelfde zijn. Stemgerechtigden die een blanco stem uitbrachten, of die zich onthielden van een uitspraak, worden weleens genegeerd in de telling.