cover image

Universiteit van de Verenigde Naties

universiteit in Tokio, Japan / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De Universiteit van de Verenigde Naties (United Nations University, 国際連合大学, Kokusai Rengō Daigaku) (UNU) is een agentschap van de Verenigde Naties. Ze dient als denktank voor de Verenigde Naties en hun lidstaten. De slogan van de universiteit is "Vooruitstrevende kennis opdoen over de menselijke veiligheid, vrede en ontwikkeling".

United-Nations-University-03.jpg
United Nations University in Tokio

De algemene doelstelling van de Universiteit van de Verenigde Naties bestaat erin een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling in de wereld – met andere woorden, ontwikkeling die de huidige generatie van mensen de kans geeft om te leven op een aanvaardbare manier, in veiligheid, in goede gezondheid en in vrede, zonder deze mogelijkheden voor toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Bovendien handhaaft de Universiteit een interdisciplinaire en probleemoplossende aanpak, die niet enkel de natuurwetenschappelijke disciplines omvat, maar ook aandacht schenkt aan de inzichten uit de sociale en de menswetenschappen.

De Universiteit van de Verenigde Naties biedt educatieve kansen aan onderzoekers, voornamelijk op het bachelor- en masterniveau, door een uitgebreid aanbod van beurzen. Via een mondiaal network van instituten, kunnen onderzoekers of doctoraatsstudenten Ph.D. van andere universiteiten en in het bijzonder uit ontwikkelingslanden, onderzoek doen. Aan het hoofd van UNU staat de rector en deze resideert in Tokio, Japan. De universiteit ontvangt geen financiering uit het reguliere budget van de Verenigde Naties, dat bestaat uit vrijwillige bijdragen van de lidstaten en ongeveer US$350 miljoen bedraagt. Het budget van de Universiteit is ongeveer US$37 miljoen per jaar.

De UNU verricht onderzoek en biedt educatieve programma’s aan ter ondersteuning van de werking van de VN. De Universiteit functioneert door middel van een wereldwijd netwerk van instituten en programma’s die gecoördineerd worden door het UNU-Centrum in Tokio.

Omwille van de beperkingen op het vlak van personeel en financiële middelen, richt de Universiteit van de VN zich voornamelijk op die gebieden waar ze de mogelijkheid heeft om een toegevoegde waarde te creëren.

Belangrijke criteria die de onderzoeks- en onderwijsactiviteiten van de Universiteit van de VN definiëren, zijn:

  • de toepasbaarheid en de haalbaarheid van de probleemgerichte en oplossinggeoriënteerde aanpak;
  • de relevantie van het onderwerp met betrekking tot het werk en de belangen van de Verenigde Naties en/of de uitdagingen waarmee ontwikkelingslanden geconfronteerd worden;
  • de mate waarin de aard, de impact en de urgentie van het probleem een globale omvang hebben;
  • de mogelijkheid om praktische en haalbare oplossingen en beleidsvoorstellen aan te reiken; en
  • de mate waarin andere relevante kwesties en problemen onderling met elkaar verbonden zijn.

De Universiteit van de Verenigde Naties heeft haar eigen uitgeverij UNU Press die een aantal boeken per jaar uitbrengt. Het onderzoek in de hoofdkantoren van Tokio wordt uitgevoerd door UNU Institute for Sustainability and Peace (UNU-ISP) die de vroegere programma’s van 'Vrede en Bestuur' en 'Milieu en Duurzame Ontwikkeling' in 2009 samenvoegde.

Oops something went wrong: