Vaardigheid

verworven vermogen door ervaring of studie om een taak uit te kunnen voeren / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Vaardigheid is het vermogen om een handeling bekwaam uit te voeren. Vaardigheid op een of ander gebied wordt veelal vergaard door praktische ervaring, door korte of langere tijd regelmatig te oefenen. Gebrek aan vaardigheid is incompetentie.

In het onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen vaardigheid en competentie. Een competentie is het vermogen of de kennis om een handeling bekwaam uit te voeren in een relevante (beroeps)context.