Verbond (vegetatiekunde)

syntaxonomische rang in de vegetatiekunde / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

In de vegetatiekunde is een verbond (Latijn: alliancia) de op twee na hoogste syntaxonomische rang, onder de orde, of een syntaxon in die rang.

Deze indeling is gebaseerd op die van de taxonomie.

De wetenschappelijke namen van plantengemeenschappen van het niveau verbond zijn herkenbaar aan het suffix -ion, zoals bijvoorbeeld het Alnion glutinosae of het verbond van elzenbroekbossen.

De volgende verbonden worden verder in detail beschreven:

Table info: Nederlandse naam, Wetenschappelijke naam...
Lijst van verbonden
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
Beuken-verbondFagion sylvaticae
Buntgras-verbondCorynephorion
Dophei-verbondEricion tetralicis
Dotterbloem-verbondCalthion palustris
Duinsterretjes-verbondTortulo-Koelerion
Dwergbiezen-verbondNanocyperion
Dwerghaver-verbondThero-Airion
Fayal-brezalMyrico fayae-Ericion arboreae
Haagbeuken-verbondCarpinion betuli
Hoogveenmos-verbondOxycocco-Ericion
Kraaihei-verbondEmpetrion nigri
Liguster-verbondBerberidion vulgaris
Muurleeuwenbek-verbondCymbalario-Asplenion
Verbond van berkenbroekbossenBetulion pubescentis
Verbond van biezenknoppen en pijpenstrootjeJunco-Molinion
Verbond van sleedoorn en bramenPruno-Rubion sprengelii
Verbond van elzenbroekbossenAlnion glutinosae
Verbond van droge, kalkrijke duingraslandenPolygalo-Koelerion
Verbond van droge stroomdalgraslandenSedo-Cerastion
Verbond van Engels grasArmerion maritimae
Verbond van gewoon kweldergrasPuccinellion maritimae
Verbond van gewoon struisgrasPlantagini-Festucion
Verbond van heischrale graslandenViolion caninae
Verbond van matig droge kalkgraslandenMesobromion
Kribbenmos-verbondCinclidotion
Verbond van naaldbossenDicrano-Pinion
Verbond van veldbies-beukenbossenLuzulo-Fagion
Verbond van els en gewone vogelkersAlno-Padion
Verbond van klein glaskruidParietarion judaicae
Verbond van look-zonder-lookGalio-Alliarion
Verbond van sleedoorn en meidoornCarpino-Prunion
Verbond van stomp kweldergrasPuccinellio-Spergularion salinae
Verbond van struikhei en kruipbremCalluno-Genistion pilosae
Verbond van wilgenbroekstruwelenSalicion cinereae
Verbond van wilgenvloedbossen en -struwelenSalicion albae
Wilgenroosjes-verbondCarici piluliferae-Epilobion angustifolii
ZinkfloraThlaspion calaminariae
Zomereik-verbondQuercion roboris
Close

Oops something went wrong: