cover image

Verdrag tot toetreding (2003)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Het Verdrag tot toetreding 2003 was een overeenkomst tussen de 15 lidstaten van de Europese Unie en tien landen (Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië) betreffende de toetreding tot de Europese Unie. Naast de toetreding van tien landen, voorziet het verdrag ook een aantal aanpassingen in het Verdrag van Nice (2001). Het verdrag werd ondertekend op 16 april 2003 in Athene en trad in werking op 1 mei 2004.

EU25-2004_European_Union_map_enlargement.svg
Lidstaten van de Europese Unie (blauw), toegetreden lidstaten (geel)

Het verdrag tot toetreding 2003 past de volgende verdragen aan:

De veranderingen betroffen onder andere de manier van stemmen in de Europese Raad. Sinds de toetreding van 10 lidstaten in 2004 worden beslissingen in de Raad genomen door meerderheidsstemmen in plaats van unanimiteit.