cover image

Een areaal of verspreidingsgebied is een gebied waar een bepaald verschijnsel voorkomt. Dit kan tuinbouw zijn (tuinbouwareaal) of winkels (winkelareaal). In de biogeografie is de term areaal meer specifiek en duidt dit op het gebied waarin een bepaalde soort (of ander taxon) is gevestigd.

Verspreidingsgebied van de zwarte ooievaar (Ciconia nigra)
Oranje:broedgebied/zomergebied
Blauw:wintergebied
Groen:Standvogel, het gehele jaar door aanwezig
Verspreidingsgebied van de Californische zeeleeuw (Zalophus californianus)
Donkerblauw:Voortplantingsgebied
Lichtblauw:Verspreiding buiten voortplantingstijd
Verspreidingsgebied muskusrat (Ondathra zibethicus)
Rood:Oorspronkelijk verspreidingsgebied
Groen:Verspreiding als exoot