Verzet (geologie)

geologie / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Verzet is in de geologie het verschijnsel dat kan optreden bij breuken. Aan weerszijden van breuken schuift de bodem een tegengestelde richting op, iets wat zowel in horizontale richting als verticale richting kan plaatsvinden.

Geologie_rond_Tilburg-D._Edelman-Schematische_dwarsdoorsnede_breuk_door_ongeconsolideerd_materiaal.png
Schematische dwarsdoorsnede van een breuk met verticaal verzet, waarbij de gearceerde delen kleilagen zijn. Oorspronkelijk zijn de kleilagen op gelijke hoogte afgezet, maar door het verzet zijn ze ten opzichte van elkaar verschoven
Stratigrafie_van_de_Tertiaire_afzettingen_in_de_omgeving_van_de_Geullebreuk.png
De Geullebreuk in de bodem van het Bunderbos met verschillende laagpakketten die ten opzichte van elkaar verschoven zijn:
1. löss (Laagpakket van Schimmert)
2. Maasgrind (Formatie van Beegden)
3. Laagpakket van Kakert
4. Laagpakket van Boom
5. Laagpakket van Waterval
6. Laagpakket van Kleine-Spouwen
7. Laagpakket van Berg
8. Laagpakket van Goudsberg
9. Laagpakket van Klimmen