Vlaams Parlement

wetgevend orgaan van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Het Vlaams Parlement is de parlementaire vergadering van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest, en zetelt in het Vlaams Parlementsgebouw in Brussel.

Quick facts: Vlaams Parlement, Wetgevend orgaan van het V...
Vlaams Parlement
Wetgevend orgaan van het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap
Logo van het Vlaams parlement sinds 2021
Algemene informatie
Opgericht in 1995
Aantal leden 124 (waarvan 6 uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
Ontmoetingsplaats Brussel
Huidige legislatuur (2019-2024)
Verkozen op 26 mei 2019
Voorzitter Liesbeth Homans
Partijen Meerderheid (69)

Oppositie (55)

Andere
Website vlaamsparlement.be
Portaal    Politiek
Close

Het Vlaams Parlement telt 124 leden die allen samen de Vlaamse Gemeenschap vormen. 118 leden daarvan zijn verkozen in het Vlaams Gewest, de andere zes zijn afkomstig uit het kiesgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze zes leden mogen uitsluitend stemmen over zaken betreffende de gemeenschapsmateries, aangezien het Vlaams Parlement geen gewestbevoegdheden kan uitoefenen in Brussel.

Deze volksvertegenwoordiging is opgericht onmiddellijk na de consensusbeslissing van de Vlaamse politieke partijen om de instellingen voor gewest en gemeenschap volledig samen te voegen.

Sinds 1995 worden er voor het Vlaams Parlement eigen verkiezingen gehouden. Daarvóór namen de Vlamingen uit het federale parlement zitting in het Vlaams Parlement. Ze oefenden dus een dubbelmandaat uit.

Vóór 2 april 1996 heette het de Vlaamse Raad en vóór 1980 de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap, of kortweg de Nederlandse Cultuurraad.