cover image

Vlaamse Gemeenschapscommissie

Brussel / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is een Vlaamse overheidsinstelling, bevoegd voor taken van de Vlaamse Gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Flag_of_the_Flemish_Community_Commission.svg
Vlag van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

De Franstalige tegenhanger is de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF). Daarnaast bestaat er in Brussel nog een Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), die beide gemeenschapscommissies verenigt voor gezamenlijk beheerde bevoegdheden. Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en diens Regering, die in feite identiek zijn aan de raad en het college van de GGC, zijn dan weer bevoegd voor de gewestmateries.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie bestaat sinds 14 juli 1989 als opvolger van de Nederlandse Commissie voor de Cultuur van de Brusselse Agglomeratieraad (NCC). Het ontstaan van deze instellingen past in het proces van de verschillende staatshervormingen die België omvormden van een unitaire naar een federale staat.

Oops something went wrong: