Volkstelling

vaststelling van de bevolkingsgrootte van een bepaald gebied door een overheid / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een volkstelling of census is een vaststelling, door of namens de overheid, van de bevolkingsgrootte van een bepaald gebied, meestal een land, waarbij tevens een aantal andere, structurele kenmerken onderzocht worden, zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, godsdienst, gezinsverband en beroepswerkzaamheid.

Oops something went wrong: