Volksvertegenwoordiging

politiek lichaam dat het volk vertegenwoordigt en gewoonlijk een wetgevende functie vervult / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De volksvertegenwoordiging is een politiek lichaam dat het volk vertegenwoordigt en gewoonlijk een wetgevende functie vervult. Op ieder bestuurlijk niveau kan er zo'n vertegenwoordiging zijn. Op het nationaal niveau wordt de volksvertegenwoordiging vaak het parlement genoemd.

In een parlementaire democratie is het dagelijks bestuur (op nationaal niveau: de regering) verantwoording schuldig aan de volksvertegenwoordiging. Vaak wordt de regering ook samengesteld uit leden van de volksvertegenwoordiging (monistisch stelsel) of door de volksvertegenwoordiging benoemd.
Op regionaal en lokaal niveau kan de verhouding tussen volksvertegenwoordiging en dagelijks bestuur (de uitvoerende macht) afwijken, zo wordt het bestuur of in elk geval het hoofd daarvan (bijvoorbeeld de burgemeester of prefect) soms van bovenaf benoemd door het centrale landsbestuur. In België wordt het gemeentebestuur juist benoemd uit de leden van de lokale volksvertegenwoordiging (de gemeenteraad), terwijl op federaal niveau ook ministers 'van buitenaf' kunnen worden benoemd.

Oops something went wrong: