cover image

Voorzitter

leidende of voorzittende functionaris van een georganiseerde groep zoals een raad, commissie of een vergadering / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een voorzitter is de leider van een organisatie, variërend van verenigingen en stichtingen tot fracties, commissies, internationale organisaties en soms ook een staat.

1rightarrow_blue.svg Voor de voorzitter van de rechtbank in het Belgisch recht, zie Voorzitter (rechtbank).
Leena_Al-Hadid%2C_chairperson%2C_IAEA%2C_2018.jpg
Ambassadeur Leena Al-Hadid van Jordanië zit een vergadering van het Internationaal Atoomagentschap voor in 2018
Vladimir_Putin_24_May_2001-2.jpg
Vladimir Poetin zit een conferentie over overstromingen in Jakoetië voor in 2001
Chairman_Mao.jpg
Mao Zedong was voorzitter van de communistische partij en daarmee de leider van China
Voorzittershamer.jpg
Voorzittershamer.

De voorzitter leidt het dagelijks bestuur van de organisatie, dat in het algemeen ten minste bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Deze leidt ook andere vergaderingen, zoals plenaire vergaderingen.

De voorzitter hanteert soms een voorzittershamer om de orde tijdens vergaderingen te bewaren. Een goede voorzitter gebruikt zijn hamer zelden. Vaak alleen om de vergadering officieel te openen of te sluiten. De hamer is dan ook van symbolische waarde, het uiterlijke kenmerk van het voorzitterschap.

Een ad-hocleider van een vergadering wordt ook vaak voorzitter genoemd. Deze wordt dan vaak ter onderscheid van de algemene voorzitter weleens technisch voorzitter of vergadervoorzitter genoemd.

Binnen sommige verenigingen waaronder studentenorganisaties draagt de voorzitter weleens een voorzitterslint of praeseslint. In sommige studentenverenigingen dragen de overige bestuursleden bestuurslinten (deze zijn wel vaak dunner en minder luxueus). In België is het woord senior een vaak gebruikt synoniem.